Kindergeneeskunde voor later

Vanuit het besef dat de ‘zorg voor kinderen’ een ‘zorg voor later’ moet zijn, wil de Elisabeth von Freyburg Stichting medisch wetenschappelijk onderzoek voor kinderen ondersteunen en bevorderen. Het centrale thema hierbij is de traditionele geneeskunde voor het zieke kind te vernieuwen tot het vakgebied ‘kindergeneeskunde voor later’. Daarin staan het voorkómen van lange termijn gevolgen van ziekte en behandeling op de volwassen leeftijd centraal. Zorg voor chronisch zieke kinderen vraagt nu al om focus op lange termijn gezondheidszorg voor volwassenen. Patiënten en patiëntenorganisaties geven aan dat de transitie van kinderen naar de volwassenzorg nog niet optimaal verloopt. In vrijwel alle kinderklinieken in Nederland eindigt de zorg op 18-jarige leeftijd. Daarna moeten de jongvolwassenen vaak een nieuwe start maken bij geheel nieuwe behandelteams in het eigen of een ander ziekenhuis.

De stichting heeft als primaire beneficiënten het Juliana Kinderziekenhuis (Haga) te ’s-Gravenhage en het Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC) te Utrecht.

De stichting beoogt de middelen die zij voor projecten kan inzetten doelmatig te beheren, waarbij zoveel mogelijk het vermogen van de stichting in stand gehouden wordt.

De stichting streeft naar het doen van donaties uit het belegd vermogen ten behoeve van onderzoeksprojecten op het gebied van kindergeneeskunde. Bij de beoordeling van de donaties wordt het advies gevraagd van de wetenschapscommissie van de stichting.

Zorg voor chronisch zieke kinderen vraagt nu al om focus op lange termijn gezondheidszorg voor
volwassenen.

Wie was Elisabeth von Freyburg?

Elisabeth von Freyburg (1924-2017) was telg uit een oud Indisch geslacht van ondernemers. Zij bleef kinderloos maar ze was begaan met kinderen. Omdat er geen andere erfgenamen waren, heeft zij besloten de familie-erfenis onder te brengen in een stichting ter bevordering van kindergeneeskunde: de Elisabeth von Freyburg Stichting.

Onderzoeken

De stichting heeft als primaire beneficiënten het Juliana Kinderziekenhuis (Haga) te ’s-Gravenhage en het Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC) te Utrecht.

Onderzoeksprojecten

Het centrale thema is de traditionele geneeskunde voor het zieke kind te vernieuwen tot het vakgebied ‘kindergeneeskunde voor later’.

Fondsinformatie

Samenstelling van het bestuur

Mw. Mr. S.T. Aalbers
Dr K.P. Bouter, internist
Prof. dr R.A.H. van der Meer
Dr W.P. baron van Lawick van Pabst
Bestuurssecretaris: Mw. B.P.A.M. de Lange

Wetenschapscommissie

 • Prof. dr C.K. van der Ent, Hoofd afd. Kinderlongziekten/
  Kinder-allergologie, UMC Utrecht
 • Dr P. de Winter, Kinderarts/decaan Spaarne Gasthuis Haarlem/Hoofddorp en bijzonder gasthoogleraar KU Leuven

Aanvraag procedure donatie

Stuur een e-mail met toelichting aan: secretaris@elisabethvonfreyburgstichting.nl

Contactgegevens

Secretaris@elisabethvonfreyburgstichting.nl
Postbus 16710, 2500 BS Den Haag
Telefoonnummer: 088 – 2252150

Naam van de instelling zoals in de statuten vermeld

Elisabeth von Freyburg Stichting

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaalnummer

RSIN: 816341667
Kamer van Koophandel: 30156364

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI

Ondersteuning aan instellingen en personen op het gebied van kindergeneeskunde

De manier waarop de instelling geld werft

De Stichting is een vermogensfonds

Beheer van het vermogen van de instelling

ABNAMRO MeesPierson – Instituten & Charitas

De besteding van het vermogen van de instelling

Zowel dividendopbrengsten als rentebaten, alsmede een eens per jaar te bepalen deel van het vermogen wordt besteed aan bovengenoemde doelen

Beloningsbeleid

Vier maal per jaar komt het bestuur bijeen. Voor de voorbereiding en het bijwonen van de vergaderingen ontvangen de bestuursleden een onkostenvergoeding. De werkzaamheden worden vrijwillig uitgevoerd. De Elisabeth von Freyburg Stichting heeft geen personeel in dienst. Alle uitvoerende werkzaamheden zijn uitbesteed aan derden.

Jaarverslag

Financiële kengetallen 2023

Eigen vermogen € 10,4 miljoen
Dividend- en rente inkomsten € 128.682,-
Uitvoeringskosten in % van de dividend- en rente inkomsten 14%
Donaties € 145.000 (periode 2023/2022)
Het jaarverslag 2023 is op aanvraag verkrijgbaar.

De penning symboliseert de natuur.  Zaden, vruchten en kiemen hebben het potentieel uit te groeien tot een volwassen boom of plant.

Penning

Vanuit het besef dat de zorg voor kinderen toenemend ‘zorg voor later’ moet zijn, wil de Elisabeth von Freyburg Stichting jaarlijks een stimulans geven aan een jonge veelbelovende kinderarts die hierin een voortrekkersrol speelt. Deze professional onderscheidt zich aantoonbaar op gebied van de zorg, het wetenschappelijk onderzoek en/of het onderwijs om de traditionele geneeskunde voor het zieke kind te vernieuwen tot het vakgebied van ‘kindergeneeskunde voor later’. Daarin staat het voorkómen van lange termijn gevolgen van ziekte en behandeling en het stimuleren van positieve gezondheid op de volwassen leeftijd centraal. De penning wordt uitgereikt aan een jonge onderzoeker die internationaal al een belangrijke positie heeft ingenomen. De prijs bestaat uit de penning aangevuld met een geldbedrag van € 10.000,-.

De penning is in 2004 ontworpen door kunstenaar Willem Noyens en gemaakt van eerste gehalte zilver. De organische vorm van de penning verwijst naar de natuur. Zaden, vruchten en kiemen hebben, mits de omstandigheden goed zijn, het potentieel uit te groeien tot een volwassen boom of plant. Groeien, volwassen worden, is een essentieel proces voor voortbestaan en evolutie.

Kandidaten kunnen uitsluitend worden aangemeld via voordracht aan de hand van de volgende voorwaarden: Voorwaarden Laureaat Elisabeth von Freyburg Penning

Eerder is de penning uitgereikt aan:

2004 Paul Coffer, kinderarts
2006 Geert Kops, moleculair bioloog
2008 Maroeska Rovers, klinisch epidemioloog
2010 Sylvia Tóth, filantroop (in het kader van Sylvia Tóth Centrum in WKZ)
2012 Jaap Jan Boelens, kinderimmunoloog en – oncoloog
2014 geen penning uitgereikt
2016 Sabine Fuchs, kinderarts erfelijke stofwisselingsziekten
2018 geen penning uitgereikt
2020 Cees Maurits, mede-oprichter Elisabeth von Freyburg Stichting
2022 Sanne Nijhof, kinderarts sociale pediatrie en associate professor WKZ

 

 

Actueel

 • Elisabeth von Freyburg Stichting onderscheidt kinderarts Sanne Nijhof

De Elisabeth von Freyburg Stichting heeft Sanne Nijhof (1982), kinderarts in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, onderscheiden met de zilveren penning die de stichting elke twee jaar uitreikt. Aan de onderscheiding is een bedrag verbonden van € 10.000. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het UMC nam zij de penning in ontvangst van Paul Bouter, bestuurslid van de stichting. Kors van der Ent, lid van de wetenschapscommissie, gaf een toelichting op de toekenning van de penning. (november 2022)

Lees meer: Persbericht Penning 2022 Sanne Nijhof ontvangt de penning uit handen van Paul Bouter en Kors van der Ent

 

 

 

 

 • Cees Maurits, mede-oprichter en bestuurslid, ontvangt Elisabeth von Freyburg Penning (november 2020)

EvF penning C.Maurits

 • Artikel Medisch Dossier over donatie EvF aan WKZ onderzoek naar behandeling jeugdreuma met vitamine B3 (augustus 2020)

Medisch Dossier – Onderzoek vitamine D3

 • Nieuwsbrief voor ouders over Approachstudie (JKZ) (2022)

Nieuwsbrief 

 

Contact


  Heeft u vragen? Wij staan u graag te woord.

  Secretaris@elisabethvonfreyburgstichting.nl
  Postbus 16710, 2500 BS Den Haag
  Telefonisch tijdens kantooruren: 088 – 225 2150